Rubrika: Zeměpis

Pedosféra

Půda = vzniká zvětráváním matečné horniny (nejsvrchnější část zemské kůry) za působení větrů a organizmů. Vzniká zvětralinový plášť = půdotvorný materiál = půda Půda: svrchní část = ornice spodní část = spodina základ = matečná...

Hydrosféra

Voda pokrývá více než 70 % povrchu Země. Nejvíce se jí nachází v mořích a oceánech, méně v jezerech a řekách. Vyskytuje se jako půdní vlhkost, podzemní voda, v ledovcích, sněhu a v živých organismech a souhrnně se nazývá...

Hydrosféra 2

Země vyniká mezi planetami sluneční soustavy svojí hydrosférou. Je to prostor na povrchu, pod povrchem i v zemské atmosféře, kde se vyskytuje a pohybuje voda v různých skupenstvích. Pod pojmem hydrosféra (vodní obal země) rozumíme tedy vodu...

Indie

Indie se rozkládá na poloostrově Přední Indie, přilehlé části asijské pevniny a na ostrovech Andamany a Nikobary v Bengálském zálivu a na Lakadivách ležících v Arabském moři. Indie je nezávislý stát. Státním zřízením je federativní republika,...

Island

Rozloha : 103 000 km2 Počet obyvatel : 268 000 ( 1994 ) HDP : 6 miliard USD ( 1993 ) HDP na osobu : 22 650 USD Nejvyšší bod ( vulkán ) : Hvannadalshnúkur 2 119 m Hl. město : Reykjavík –...

Jižní Amerika

omývána – ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem se Severní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav) Povrch na vývoj reliéfu velký vliv hranice litosférický desek – leží na jihoamerické litosférické desce – Andy (Kordillery) – řetězec sopek západní...

Vznik a vývoj krajiny

Základní členění krajinné sféry Krajinná sféra je tvořena složkami(geos­férami)jak přírodními tak socioekonomic­kou.Část krajinné sféry,která obsahuje části jednotlivých geosfér se právě nazývá krajina,která je vždy trojrozměrným prostorem.Krajina je tvořena krajinnými složkami,které jsou tvořeny krajinými prvky.Krajinné...

Geomorfologie – krasové jevy

Z hlediska geomorfologie je kras souborem tvarů reliéfů, které jsou výsledkem interakcí mezi rozpustnými horninami a krasovými procesy (koroze, eroze). Koroze: déšť rozpouští oxid uhličitý z atmosféry a stává se slabou kyselinou uhličitou. Ta působí na...

Panamský průplav

Američané zdaleka nebyli první, kdo se vážně zajímal o zkrácení cesty mezi dvěma oceány. Španělský král Karel V. už v roce 1534 nařídil svým poddaným v Latinské Americe, aby provedli první topografická měření. Protože projekt byl v tehdejší době...

Planetologie

Země – těleso sluneční soustavy vykonává několik druhů pohybů, z nichž dva považujeme za základní a to rotační pohyb a oběh Země kolem Slunce Rotační pohyb: Země se otáčí kolem své osy ve směru pohybu hodinových ručiček –...