Rubrika: Zdravotnictví

NEMOCI KREVNÍCH DESTIČEK ( TROMBOCYTPENIE, TROMBOCYTOPATIE )

Mohou být vyvolány změnou počtu nebo funkce trombocytů . Snížení počtu – trombocytopenie Zvýšení počtu – trombocytóza, trombocytémie Funkční nedostatečnost – trombocytopatie u trombocytopatií a trombocytopenií se vyskytují krvácivé projevy ( kromě účasti v...

TROMBÓZA  A  ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA

Trombóza = uzavření cévy krevní sraženinou (trombem) – porucha cirkulace v postižené oblasti   Příčiny: Poškození cévní stěny ( stimulace krevních destiček – agregace, tvorba nástěnného trombu ) – trombóza arteriální ( podávání ASA)...

POLYSACHARIDY

= složené sacharidy zahrnující širokou skupinu látek různých chemických vlastností, jejichž společným znakem je rozhodující účast sacharidů na jejich skladbě obsahují v molekule více než 10 monosacharidových jednotek skládají se buď: monosacharidů látek jiné...

Paměť, učení

(definice, rozdělení, druhy učení, motivace, poruchy paměti)   Psychické jevy   – jsou u člověka různorodé, přesto se projevují jako jeden celek   Dělení: a) psychické procesy – děj, průběh nějaké činnosti = vnímání,...

CELOLITÁ PLÁŠŤOVÁ KORUNKA

– zařazení: korunková fixní náhrada s dentálním přenosem žvýkacího tlaku – definice: laboratorně zhotovený plášť pokrývající nepreparovaný zub   : výhody: dobrá mechanická odolnost přesný krčkový uzávěr (dobrá ochrana preparovaného zubu před kazem) dobrá retence...

JEDNODOBÁ PROTETICKÁ REKONSTRUKCE CHRUPU I., II., a III. stupně

při rekonstrukci chrupu nejprve zhotovujeme jednotlivé fixní náhrady v jednotlivých kvadrantech zubního oblouku a potom teprve snímatelné protézy¨ vždy nové situační otisky na zhotovení náhrady nutnost zkoušení jednotlivých konstrukcí postupně (častá návštěva pacienta v ordinaci =...

Ošetření nemocných v onkologii

Onkologie se zabývá prevencí, diagnostikou, a léčbou nádorových onemocnění. Přesné příčiny pro vznik nádorového onemocnění nejsou v současné době známé. Existují určité rizikové faktory, u kt. se předpokládá že riziko vzniku zvyšují. Tabák, kouření Výživa...

Kultivace bakterií

Kultivační půdy Příprava kultivačních půd Většina půd se připravuje ze sušených základů, komerčně dodávaných firmami. Specializované půdy lze připravit dle speciálních receptur, k práci používáme zásadně sterilní sklo a pracujeme asepticky.   Krevní agar Navážíme...

Ošetřování nemocného na otorinolaryngologickém oddělení

Specifika práce otorinolaryngologického oddělení : Diagnostika a léčba ucha, nosu, hrtanu. Nadstavbový obor se nazývá Foniatrie- vady řeči, hlasu, sluchu. Ambulantní část: vyšetření a ošetření pacienta, provádění drobných lékařských zákroků (výplach zvukovodu, odstraňování cizího...