Rubrika: Počítače/informatika

Národní knihona ČR a další významné informační instituce

Národní knihovna ČR Historický vývoj nejrozsáhlejší a nejstarší z veřejných knihoven u nás od 11. století sídlo v Pražském Klementinu v kapli sv. Klimenta Karel IV. daroval knihovně kodexy 16. století – v prostorách Klementina vybudována jezuitská kolej 1. polovina 17. století se UK dostává...

Informační systémy

Systém: zahrnuje proces vytváření informací, jejich zpracovávání, zprostředkování a využívání = množina vzájemně spjatých prvků, která je ovlivňována a sama ovlivňuje okolí může být současně prvkem systému vyššího řádu a prvkem systému nižšího řádu svým fungováním...

Bibliograficko-informační služby

Pojmy BIS: = konzultační služby = poradenská služba = referenční služba jsou součástí bibliografických služeb patří k adresným informačním službám poskytovaným uživatelům na požádání jsou základem individuální práce s uživateli a považují se za základní východisko pro...

Automatizované knihovnické a informační systémy

automatizace = zavádění PC do systému knihoven (práci na PC řídí knihovník) – ulehčení rutinních prací, pokrok v úrovni poskytovaných služeb, zlevnění provozu knihovny, snadnější přístup čtenářů k informacím, … nástup v 70. letech  sálové počítače (sálový počítač dokázal...

Základy informatiky

Informatika = Nauka o vzniku, oběhu a společenském působení informací. Teorie informace = Matematický základ sdělovací techniky. Nezajímá se o vlastní obsah informace, nýbrž zkoumá např. jak lze informaci měřit, jak se vlivem šumu (rušivých faktorů)...

Vstupní zařízení

· základní rozhraní mezi počítačem a člověkem – zadávání dat, řízení počítače a komunikace s ním · zjednodušování rozhraní · obsluha počítače – (děrné štítky a jejich snímače), klávesnice, světelné pero, lidský hlas, (počítače řízené myšlenkou) ·...

Sítě

síť (network) – spojení počítačů a dalších zařízení (tiskáren, terminálů,…) význam · přenos dat a přístup k nim · komunikace mezi uživateli · sdílení programů a dat · sdílení technických prostředků (tiskárny, disky, modemy, vzdálené počítače,…) Typy...

Sběrnice

bus skupina vodičů (výměna dat) + sloty (zásuvky) pro přidání rozšiřujících desek procesor + sběrnice – hlavní předpoklady výkonu počítače typy sběrnic – podle počtu najednou přenášených bitů (16 bitů, 32 bitů,… – datová sběrnice) řízení sběrnice · data přenášená...

Paměti

Paměti uchovávají programy + data – vše ve dvojkové soustavě význam dvojkové soustavy – snadná realizace a jednoduchost operací bit – základní jednotka informace, 2 stavy (0,1 – proud prochází|neprochá­zí, zapnuto|vypnuto,…); počet stavů pro n bitů=2n bajt (byte, slabika)...

MS Excel – obecný popis produktu

TABULKOVÉ PROCESORY slouží k zpracovávání tabulek + tvorba grafů (C602, WinTab, WinGraf, MS Excel, Quaero, Framework, Lotus 123) MS EXCEL společnosti Microsoft, součást MS Office Pojmy: „sešit“ : dokument v Exelu (1 sešit má max. 256 listů) „list“ :...