Rubrika: Maturitní otázky

Světová próza po roce 1945

Směry Existencialismus původem z Německa z doby po první svět. válce; v době po r. 45 prosazován především francouzkými autory člověk jako jedinec izolovaný od společnosti řeší otázky existence, jediná jistota = smrt člověk...

Vývoj české literatury na konci 19. a na začátku 20. století

Česká moderna Josef Svatopluk Machar Tristium Vindobona, Čtyři knihy sonetů, Magdaléna František Xaver Šalda literární kritik, často musel obhajovat svá díla pravidla literární kritiky každý autor si musí dokázat své dílo obhájit dílo nesmí...

Automatizace – Snímače

Ke každému srozumitelnému sdělení (informaci) potřebujeme fyzikální reprezentaci, tou je pro nás signál. Přiřazení konkrétní informace signálu se nazývá kódóvání. Zařízení na zjištění informace se nazývá snímač. Ten se skládá ze snímače signálu a...

Health

The human body is constantly being attacked by many different kinds of bacteria, viruses and other microorganisms. Thanks to the progress in medicine and technology we are able to prevent, control and treat many...

The United Kingdom

geography, location population, languages governmental system holidays and celebrations London (transport, famous places) other cities Commonwealth Background: long form of the country name: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland first inhabitans 3000...

The Czech republic

population: 10 mil. area: 78,866 sq km capital: Prague other cities: Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Zlín three main parts: Bohemia, Moravia and Silesia official language: Czech member of EU, NATO Geography, climate location:...

Australia

capital: Canberra (Melbourne in the past) official language: English largest cities: Sydney, Melbourne, Brisbane population: 20 mil. Geography and climate lies at the bottom of the Earth between Indian Ocean and South Pacific Ocean...

Australia – the Aborigines

The Aboriginal nations and their history Before the British colonisation, there were a great many different Aboriginal groups, each with their own individual culture, belief structure, and language. Indigenous Australian Aboriginal communities are often...