Rubrika: Stavebnictví

Druhy spojování používaných v OBT

SLEPOVÁNÍ lepidla: a) kapalná (- rozpustná  v H2 O, – rozpustná v organických rozpouštědlech) b) tavná (ke změně stavu dochází se změnou teploty a tlaku) typy polymeračních lepidel: PVC, PE, PA     a) kapalná: –...

DŘEVO

Definice: Dřevo je hmota organického původu vytvořená při druhotném tloustnutí dřevin. Je to obnovitelný zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu...

Elektrické vytápění

Základní druhy vytápění : nejčastější způsob elektrického vytápění místností je Joulovým teplem . Toto vytápění dělíme na přímé a nepřímé .   Přímé vytápění – jde pouze u přímotopných spotřebičů . K nim patří :...

Tepelné čerpadlo

Principem je přečerpávání tepla . Teplo se odnímá vychlazované látce a převádí se do jiné látky , která se má ohřát . Zdrojem tepla je médium s nízkou teplotou , jako je např. okolní vzduch...

Návrh osvětlení

Správné osvětlení má především : vytvořit příznivé podmínky pro vidění , tj. podmínky pro výkonné a pohodlné vidění při zabránění předčasné únavě a při předcházení úrazům . vytvářet dobrou světelnou pohodu , tj. příjemné...