Rubrika: Marketing

Marketing-propagace

Proces komunikace                  Složení komunikačního procesu: odesílatel 5. zpráva příjemce 6. média zakódování 7. odpovědi dekódování 8. zpětná vazba šum   Tvorba komunikačního procesu 1) určení cílového příjemce 2) cíl komunikace (máme několik možností): podvědomí,znalost,...

Marketing

(analýza spotřebitele, identifikace a analýza konkurence, trhy, segmentace-rozdělení trhu)   MTG prostředí firmy mikroprostředí – takové prostředí, které přímo ovlivňuje uspokojování zákazníků. společnost = pracujeme s řadou firem a dodavatelů netvoří konkurenci dodavatelé = mít...

Marketing –výrobek

(charakteristika výrobku a služby, analýza výrobního trhu, odlišení výrobků a služeb, personálu a image)   Odlišování a umístění tržní nabídky Co  tvoří cenu výrobku Celková spotřební hodnota = (tržní hodnota) sleva  z přidané hodnoty  ...

Marketing

Je to společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny, hodnotových výrobků s ostatními. Marketing je filozofie,která se zabývá uspokojováním potřeb zákazníka.   Historie...

Management

(to manage – vést, řídit rozhodovat)   Zabývá se řízením organizace, je to proces tvorby a určování prostředí, kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. Věda jak se řídí lidi....

Kontrolování  

  – zaměřuje se na měření a korigování práce. Kontrola úzce souvisí s plánováním.   Základní kontrolní proces – skládá se ze 3 základních bodů:   1) stanovení standardů – podle čeho budu kontrolovat, množství...

Funkce plánování (management)

– zabývá se určováním cíle a cesty k cíli.   Podstata plánování priorita plánování – plánování je na 1 místě, vždy spojováno s kontrolou pronikání plánování – mělo by se plánovat od ředitele až na spodní...

Úloha informací v manažerském rozhodování

Informace: snižuje míru neurčitosti přináší něco nového, nový poznatek velkou úlohu hraje výpočetní technika Chybnost informace: 1. zastaralost objevují se nové informace vyvracející staré zastaralý počet obyvatel 2. chyba při komunikaci a zpracování informací nejčastěji z neověřených...

Řízení informačních institucí

Specifika managementu v neziskových organizacích: neziskové organizace nejsou primárně zaměřeny na zisk a nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání mírou úspěchu je poptávka práce je závislá na grantech a přísunech peněz od sponzorů neziskové...

Manažerské funkce

Manager: vlastnosti managera o znalost základních faktů; příslušné profesionální vzdělání; neustálá vnímavost k událostem; analytické schopnosti; schopnost řešit problémy; emocionální odolnost; činorodost; tvořivost (kreativita); ochota tvrdě pracovat; vytrvalost a odhodlanost; ochota riskovat; schopnost vzbuzovat nadšení; komunikační...