Rubrika: Fyzika

Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův zákon

Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův zákon Fyzikální vlastnosti všech látek závisí na jejich struktuře, jinak se chovají pevné látky, jinak kapaliny a jinak plyny. Tekutiny – souhrnný název pro kapaliny a plyny, vyplývá z...

Mechanika a rovnovážná poloha tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa – část mechaniky, zabývající se pohyby tělesa, které nelze nahradit hmotným bodem (nelze zanedbat jeho rozměry a tvar a musí se uvažovat otáčivý pohyb tělesa) Reálné těleso je nahrazeno tuhým tělesem,...

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání   Kmitavý pohyb – těleso nebo hmotný bod se pohybuje po úsečce nebo kruhovém oblouku kolem rovnovážné polohy.   Periodický kmitavý pohyb – rovnovážnou polohou prochází v pravidelných časových intervalech (těleso zavěšené na...

Dynamika

– zkoumá příčiny a podmínky pohybu, příčinou pohybu je vždy síla (=dy­namis). Na rozdíl od kinematiky, která zkoumá samotný pohyb (jak se hýbe). Zakladateli dynamiky jsou Galelio, Huygens a Newton, který položil její základní zákony (platí...

Struktura a vlastnosti plynných látek

Plyn nezachovává ani tvar ani objem. Molekuly plynu mají značnou kinetickou energii, létají volně prostorem, s jinými molekulami na sebe působí jen při náhodných srážkách nebo blízkých průletech. Při dostatečně vysokých teplotách a nízkých tlacích...

Energie hmotného bodu

Energie hmotného bodu Energie – skalární veličina – mechanická energie: popisuje mechanický pohyb těles a také vzájemné působení těles – hmotný bod má mechanickou energii, pokud se vzhledem k vztažné soustavě pohybuje,nebo se vyskytuje...

Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu Síla – síla F – vektorová fyzikální veličina, určená velikostí, směrem a polohou působiště. – jednotka: 1 N, N – newton – skládání sil – skládáme složky sil F1,F2,F3……, výsledná síla...

Druhy mechanických pohybů

Druhy mechanických pohybů dělí se podle: tvaru trajektorie = přímočaré a křivočaré časové změny velikosti rychlosti = rovnoměrné a nerovnoměrné Rovnoměrný přímočarý pohyb – velikost a směr rychlosti se nemění – rychlost v =...

Kinematika hmotného bodu

Mechanika je nejstarší obor fyziky, který zkoumá zákonitosti mechanického pohybu těles. Mechanický pohyb – nejjednodušší forma pohybu, nastává pří přemísťování tělesa nebo jeho částí vzhledem k okolí. Součástí mechaniky je také kinematika. Kinematika se...

Dynamika hmotného bodu

Dynamika: Studuje příčiny pohybu těles a příčiny změn jejich pohybového stavu Zkoumá proč a za jakých podmínek se tělesa pohybují Hmotný bod je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry nahrazujeme jím...